MIAS OC OFFICE CONCEPT

Výroba kancelářského nábytku Mias OC byla založena 7.9.1990, jako kovářská malovýroba pod názvem Rovi s.r.o. V roce 1991 byla zakoupena opuštěná výrobní hala a tím byla zahájena novodobá historie výroby kancelářského nábytku v Krouně. V roce 1993 pan Kurt Schärf prostřednictvím své německé společnosti investoval ve společnosti Rovi s.r.o. a firma nadále působila na českém trhu pod názvem Schärf-Rovi s.r.o. Většinový majitel pan Schaerf sjednotil své německé společnosti pod název SCHAERF AG a na konci 20 století prodal celou skupinu holandské nadnárodní společnosti Samas NV a od roku 2005 začala i česká firma používat název Samas Česká republika spol. s r.o. V lednu 2010 bylo zahájeno jednání o odkupu společnosti Samas Česká republika spol. s r.o. do rukou českého managementu a 28.7.2010 byla podepsána smlouva o převodu společnosti do českých rukou. Firma nadále působí na trhu pod názvem Mias OC spol. s r.o. a pokračuje ve své úspěšné podnikatelské činnosti výroby kancelářského nábytku. Působí v rámci spolupráce s bývalými koncernovými podniky na trhu střední, východní a západní Evropy. Důležitou skutečností v rámci firemní historie, trvající již více jak 27 let, je fakt, že firma získala celou řadu spokojených klientů, vynikající reference, kredit spolehlivé firmy a vlastní výrobní areál s loajálními zaměstnanci, kteří ji umožňují dále růst.

Společnost
MIAS OC
Město
Praha 8
Česká Republika
Zaměření
výroba kancelářského nábytku
Webová stránka
www.miasoc.cz

Ing. Martin Pavliš, jednatel společnosti Mias OC stál v roce 2013 na křižovatce rozhodnutí jakým směrem se budou ubírat investice do strojního zařízení ve společnosti. Mix strojů ve výrobě německé a italské provenience již technicky a morálně zastarával a čas investice do nové moderní automatické olepovačky hran byl na spadnutí. Jednání probíhala s významným německým výrobcem, kde ovšem hodnota investice byla vysoká a snaha o rozumnou cenu malá, a tak se také rozhodnul navštívit italského výrobce Biesse, na jeho den otevřených dveří v italském Pesaru. Za účasti zastoupení v České a Slovenské republice, společností Tekma proběhlo úspěšné jednání a nová moderní automatická olepovačka nejvyšší průmyslové řady Stream B MDS byla objednána. Tímto krokem byla zahájena již dlouholetá spolupráce mezi oběma společnostmi v oblasti dodávek strojního vybavení, která vyústila v největší investici v roce 2018, kde proběhla dodávka a instalace výrobního zařízení, přesahující hodnotu 1 mil. EUR.

V roce 2018 proběhla dodávka a instalace následujícího strojního vybavení:

Reference - Tekma

CNC vrtací centrum Skipper 130 s jednotkou zarážení kolíků

Toto obráběcí centrum je schopné vrtat, drážkovat, frézovat nábytkové dílce v různých rozměrech až ve dvou dílcích na sobě. Je určeno pro vysokokapacitní systém vrtání dílců pro výrobu nábytku, kde se nevyžadují složité frézovací operace. Stroj je schopen pracovat jak v malých výrobních dávkach až po větší série. Nemá žádný přestavovací čas pro seřizování pracovního stolu, je vybaven dvěma nezávislými kleštinami, laserovou korekcí v osách X a Y, upínací kleštiny měří tloušťku upnutého dílce a stroj provádí i korekce v ose Z. Stroj má patentovaný systém pohybu dílce na vzduchovém polštáři v osách X a Y, pracovní jednotky se pohybují pouze v ose Z.

Automatická dělící pila Biesse Selco  WN610 4500 x 7800 s automatickým skladem Winstore K2

Automatická dělící pila řady WN6 je vybavena nejmodernějšími prvky, jako automatický tisk štítků na přítlačném trámci, systémem Twin Pusher, umožňujícím řezání několika formátů dílců při jednom pohybu pilové jednotky, optimalizovaným systémem odsávání, který výrazně snižuje prašnost v prostoru obsluhy, senzorem pro kontrolu vibrace pilového kotouče a zejména spojením s automatizovaným skladovým systémem s kapacitou 200 cyklů za směnu. Tento systém umožňuje výrazně zkrátit prostoje stroje vznikající ruční manipulací s materiálem, sklad umí zakládat materiál na stroj i při probíhajícím řezání, díky délce stroje 7800 mm. Skladový systém je plně autonomní, řízený Supervizorem, umožňuje nezávislou nakládku homogenních nebo nehomogenních sestav materiálu do skladu, při manipulaci s materiálem jej umí vážit, kontrolovat pravoúhlost zakládání a je vybaven systémem pro zakládání tenkých materiálů od tloušťky 3 mm. Sklad umí pracovat s mix zónou, tzn. příprava zakázek na řezání přes obědové přestávky, večer nebo přes noc, kdy si připraví kompletní sestavu zakázek na následující den pro řezání.

Reference - Tekma
Reference - Tekma

Jednostranný automatický olepovací stroj Biesse Stream B MDS

Tento stroj umí pracovat s lepidly typu EVA, PURAIR FORCE – systém bezespárového lepení s mikro vrstvou lepidla aktivovanou horkým stlačeným vzduchem. Dále formátuje přesný rozměr dílce a garantuje pravý úhel olepovaných dílců. Max. rychlost posuvu stroje je 25 m/min., všechny hlavní pracovní jednotky jsou řízeny elektronicky, zásobník na 12 typů hran s automatickým zaváděním. Výstupní kapacita tohoto olepovacího stroje může být až 1200 čtyřstranně olepených dílců za směnu. Stroj umožňuje olepovat dílce s různými typy a barvami hran v malých nebo velkých sériích.

Touto investicí se společnost Mias OC zařadila mezi nejlépe technologicky vybavené společnosti vyrábějící nábytek v České republice.

V dalších krocích je připraven systém sběru dat ze všech technologických uzlů, jejich analýza s cílem taktování výroby, zvýšení produktivity a omezení ztrátových časů. Součástí řešení je i identifikace všech dílců na výrobní ploše a u jednotlivých zařízení a přenos těchto dat do řídícího informačního systému firmy.

BIESSE
SELCO
COIMA