Helpdesk

Společnost TEKMA poskytuje svým zákazníkům po celé České a Slovenské republice profesionální instalaci, uvedení zařízení do provozu a servisní služby záručního a pozáručního servisu na celý sortiment prodávaných zařízení vlastním týmem servisních techniků. Společnost dbá na vysokou kvalitu a odbornost poskytovaných servisních služeb, a proto jsou servisní technici školeni přímo u výrobců prodávaných zařízení. Naši obchodní zástupci a servisní technici mají k dispozici Showroom o rozloze 800 m² vybavený mnoha zařízeními, která umožňují provádět praktické předvedení, školení obsluhy zákazníků a servisních techniků. Lze zde simulovat různé nestandardní a poruchové situace pro získávání nových zkušeností, procvičování a zvyšování kvalifikace našich servisních techniků. Prostřednictvím služby TEKMA Helpdesk zajišťujeme řešení Vašich potřeb a požadavků. Nedílnou součástí našeho servisního oddělení je realizace dodávek originálních náhradních dílů a příslušenství na všechna dodávaná zařízení.

helpdesk Tekma
Instalace a uvedení zařízení do provozu

Instalace a uvedení zařízení do provozu

Záruční a údržbový servis

Záruční a údržbový servis

Vzdálená podpora (Hot-Line)

Vzdálená podpora (Hot-Line)

Modernizace a přemístění strojů

Modernizace a přemístění strojů

 Školení zákázníků

Školení zákázníků

TEKMA Helpdesk

TEKMA Helpdesk

Leona Davidová

Technický servis

Vedle kvalitních výrobků vnímáme právě servis jako základ pro vybudování dlouholetého vztahu se zákazníkem. Máme všechny potřebné informace, zkušenosti a tým vyškolených profesionálních servisních techniků. Dále kompletní technickou podporu od výrobce, technickou dokumentaci a potřebné informace k servisním úkonům vedoucí k optimalizaci provozu zařízení a minimalizaci ztrát a výpadků. Ceny pozáručního servisu se řídí dle platného Ceníku servisních služeb a prací. Záruční a pozáruční servis poskytujeme na celém území České a Slovenské republiky.

Vzdálený servis

Technická podpora a konzultační služby prostřednictvím služby HELPDESK / Hot – Line nabízejí minimální reakční dobu na Váš požadavek na odbornou pomoc. Jsme schopni zřídit a provozovat dálkové nastavení a diagnostiku zařízení. V některých případech je možné závadu odstranit přímo „od stolu“ ve spolupráci s obsluhou zařízení. Dálková podpora a diagnostika je nejrychlejší službou zákazníkovi bez nutnosti servisního výjezdu.

TEKMA Hot-Line

TEKMA Hot-Line

Kamil Murin

Objednávka servisu / technické podpory