ALKUS CASE STORY

Společnost Alkus IMG se v minulém roce rozhodla pro strategickou investici do nových výrobních technologií pro obrábění velkoformátových sendvičových desek vlastní výroby. Jedná se o speciální sendvičový panel skládající se z polypropylenu a hliníku. Tyto panely se používají pro bednění při stavbách budov. Výroba sendvičových desek je realizována ve společnosti Alkus IMG za pomoci sofistikované linky. Na základě požadavků koncových zákazníků je při obrábění sendvičových desek kladen důraz na to, aby nedocházelo k poškození povrchu panelů. Díky hliníkovým šponám vznikajícím při obrábění, jsou panely extrémně náchylné k poškrábání. Proto byl na tento požadavek brán velký zřetel. Společnost TEKMA, které má výhradní prodejní zastoupení skupiny Biesse, přišla s nejlepším řešením automatického zakládání sendvičových desek a přesunu hotových CNC výrobků pomocí pásového dopravníku, tak aby byla dosažena požadovaná kapacita řezných minut bez povrchových vad a stroj obsluhoval pouze 1 pracovník bez těžké a namáhavé práce.

Společnost
alkus IMG s.r.o.
Město
Hodonín
Česká Republika
Zaměření
výroba velkoformátových sendvičových desek

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, že bude zakoupen model Rover B FT 2243 Plast, který je uzpůsoben zadaným požadavkům. Za zmínku stojí nejvýkonnější elektrovřeteno v nabídce a také vzduchový stůl pro pohyb desek ve stroji. Samozřejmostí je výše zmíněný nakládací a vykládací systém. Oproti některým konkurenčním výrobcům nese stroj označení Plast právem. Jedná se o úpravu různých rizikových částí stroje, které by mohly být poškozeny velmi agresivními šponami z plastu a hliníku. Velkým benefitem je také softwarový modul bNest, pomocí kterého je obsluha schopna optimalizovat zakázky s maximálním využitím materiálu.

Vzhledem k narůstajícímu množství objednávek byly objednány a zakoupeny 2 totožné stroje, které jsou umístěny naproti sobě tak, aby probíhala nakládka materiálu efektivně do obou strojů. Další možnou variantou pro zvýšení efektivity výroby a snížení manipulace s dílci je diskutovaná investice do automatického skladu Winstore.

Třešničkou na dortu je zakoupení systému pro odsávání špon od všech CNC strojů ve výrobní hale. Opět zde byl kladen důraz na výkon zařízení. Při obrábění sendvičových desek je velmi důležité, aby odsávání fungovalo na 100%. Případné zbylé špony, které by zůstávali na stole obráběcího stroje mohou velmi jednoduše poškodit celou desku.

Je nutné dodat, že ve společnosti Alkus IMG, jsou již 2 starší obráběcí centra od firmy Biesse (Excel a Rover B.). Tyto stroje jsou stále plně funkční.

„Vzhledem k tomu, jak funguje dlouhodobá spolupráce s firmou Tekma, která je schopna vždy i na starší stroje provést kompletní servis, včetně dodávky náhradních dílů, jsme velmi rádi, že dokázala přijít s nejvhodnější nabídkou. Splnila naše vysoké požadavky na finální kvalitu dílů, rychlost obrábění a kvalitní servis. Z těchto důvodů jsme se rozhodli investovat právě s Tekmou.

Jsme také moc rádi, že jsme realizovali investici kompletně, včetně špičkového italského odsávání.  Tím pádem máme pro technologii obrábění silného a ochotného partnera, na kterého se můžeme vždy obrátit a spolehnout.“

  • Roman Nádeníček, vedoucí výroby

 

Přejeme spoustu spokojených zákazníků

TEAM TEKMA

BIESSE
COIMA